1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
6 دقیقه خوب برای آنان که دوستش ان داریم
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
بالندگی، روابط حسنه، روابط خانوادگی
سال 1390
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب صد نکته درارتباط با زندگی موفق میان زوجین را معرفی می کند