1403/01/26
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییر پرسش ها تغییر زندگی: ده فن موثر برای کار و زندگی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
پرسش، فن، زندگی موثر
سال 1390
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب ده راهکار یا فن را برای زندگی بهتر ارائه می کند