1403/01/26
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برندگان واقعی هرگز تقلب نمی کنند
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
حریم اخلاقی، مسئولیت پذیری، پرهیزکاری
سال 1391
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب نشان می دهد که برندگان واقعی حتی در سخت ترین شرایط تقلب نمی کنند.