1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پرورش ذهن
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
جرقه ها، سیلان ذهن، تفکر دو سویه
سال 1390
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب برنامه ای برای مهارت های ذهنی در طی 21 را ارائه می کند