1403/01/26
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کلک خیال انگیز
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
وهمناک، شگرف، شگفت، کرامات، معجزات
سال 1393
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب ئر پرتو رویکرد ساختارگرایانه تودورف، برخی آثار نظم و نثر فارسی را از منظر ادبیات وهمناک بررسی می کند.