1403/01/31
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
درباره طنز: رویکردهای نوین به طنز و شوخ طبعی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
طنز، طنزپردازی
سال 1383
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب رویکردهای مختلف و به وی‍ه زبان شناسی محور را به طنز بررسی می کند.