1403/05/04
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روایت شناسی: راهنمای درک و تحلیل ادبیات داستانی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
روایت، روایت شناسی،
سال 1398
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

این کتاب حاوی 15 مقاله ترجمه شده درباره روایت شناسی است