1403/05/04
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
به سوی روایت شناسی معنوی: نگاهی به کتاب از اشارت های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی معنوی نوشته حمیدرضا توکلی (معرفی و نقد کتاب)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
مجله فصلنامه نقد ادبي
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

ثبت نشده‌است!