1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حضور مترجم به واسطه تبدیلها در متون روایی ترجمه شده با نگاهی به دیدگان لوون - زوآرت (بخش دوم)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
مجله فصلنامه مطالعات ترجمه (Translation Studies)
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

ثبت نشده‌است!