1403/01/31
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مناسبات زبانی و /یا زنجیر مندی خرد و کلان در قصص قرانی (با نگاهی به داستان حضرت یونس(ع))
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله فصلنامه پژوهش هاي ادبيات تطبيقي
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

ثبت نشده‌است!