1403/02/02
ابوالفضل حری

ابوالفضل حری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0260-6551
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 54970572400
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ترجمه اشارتگرهای شخصی به منزله شاخصهای زبانی زاویه دید در سه ترجمه فارسی رمان به سوی فانوس دریایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله فصلنامه مطالعات ترجمه (Translation Studies)
شناسه DOI
پژوهشگران ابوالفضل حری

چکیده

ثبت نشده‌است!