1403/04/02
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی راه‌های تجاری و منابع درآمد مالی خلافت عباسی در دوره اول و دوم
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی راه‌های تجاری و منابع درآمد مالی خلافت عباسی در دوره اول و دوم
سال 1402
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)، فایزه نیاستی(دانشجو)

چکیده

بررسی راه‌های تجاری و منابع درآمد مالی خلافت عباسی در دوره اول و دوم