1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش امیران دیلمی در شکوفایی فرهنگی و طرح اندیشه احیای ایران باستان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی نقش امیران دیلمی در شکوفایی فرهنگی و طرح اندیشه احیای ایران باستان
سال 1401
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)، س فولادی(دانشجو)

چکیده

بررسی نقش امیران دیلمی در شکوفایی فرهنگی و طرح اندیشه احیای ایران باستان