1403/03/30
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ویژگی های اقتصادی اجتماعی ایران در عصر شاه عباس اول صفوی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بررسی ویژگی های اقتصادی اجتماعی ایران در عصر شاه عباس اول صفوی
سال 1401
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)

چکیده

مدیریت این پادشاه در بخش تجاری و اقتصاد، نوعی شاهکار محسوب می شد و هیچ پادشاه صفوی به پای او نرسید. به نظر می رسد رفاه حاکم بر طبقات اجتماعی این زمان، کمتر در تاریخ ایران نظیر داشته است. تولید « مازاد کالایی» و صادرات آن، باعث ورود ثروت قابل ملاحظه ای به درون کشور شد. ا