1403/03/27
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استراتژی جنگ و دیپلماسی تبینی از فرایند مناسباتی ایران با عثمانی در دوره صفویه با تکیه بر مکاتبات
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
استراتژی جنگ و دیپلماسی تبینی از فرایند مناسباتی ایران با عثمانی در دوره صفویه با تکیه بر مکاتبات
سال 1399
پژوهشگران عبداله متولی

چکیده

استراتژی جنگ و دیپلماسی تبینی از فرایند مناسباتی ایران با عثمانی در دوره صفویه با تکیه بر مکاتبات