1403/03/30
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بیماری ها و تأثیر آن بر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر صفوی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
صفویه, بیماری, شاهان, تحولات, پزشکان
سال 1397
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن است تا, به شناخت بیماری ها و تحولاتی که در عرصه سیاسی,نظامی، اجتماعی و اقتصادی که بیماری بر آن ها تأثیر گذاشته است پاسخ داده شود. هم چنین نقش حکومت و شاهان صفویه در رشد و مهار نمودن عامل تأثیر گذار بیماری در ارکان جامعه بیان می گردد. بیماری های شناخته شده در این دوران بیشتر به دلیل عدم رعایت بهداشت عمومی و سلامت فردی رخ داده است, بیماری های واگیر در عصر صفویه بیشتر طاعون و وبا بوده اند که جمعیت بسیاری را تلف نموده و عواقب تأثیر گذاری را هم در دربار صفویه و هم در میان مردم داشته است. و بیماری عمده ای که در این دوران تنها به علت عدم رعایت بهداشت فردی در بین مردم بیداد می نموده, آتشک بوده است. در ادامه به این مبحث می پردازیم که عامل بیماری تأثیر مهمی در شکل گیری تحولات در عرصه های گوناگون حکومت داشته و آن را می توان هم در عرصه سیاسی و نظامی و... مشاهده نمود. بسیاری از شاهان این دوره به علت بیماری به دیار باقی شتافتند, که در بعضی موارد بیماری و مرگ آن ها ضربه ای مهلک بر حکومت و مسئله جانشینی وارد نموده که از عمر این حکومت کاسته است. هم چنین بیماری در میدان جنگ و مبارزات نظامی, قوای سپاه را رو به تحلیل می برده, که این مسئله موجب شکست و تسلیم یکی از طرفین می گشته و به نوعی یک عامل مهم در انتهای مبارزه بوده است. در عرصه های اجتماعی و اقتصادی, ضرباتی را به جمعیت و اقتصاد این حکومت وارد نموده که به چگونگی آن ها خواهیم پرداخت. این پژوهش علاوه بر گزارشی از بیماری ها و تأثیر آن بر تحولات شکل گرفته این دوران, به روش توصیفی تحلیلی پرداخته است