1403/04/02
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تحولات منطقه اسد آباد همدان در جنگ جهانی اول
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اسد آباد جنگ جهانی تجاوز قحطی
سال 1397
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد تاریخی به بررسی تحولات منطقه اسد اباد همدان در جنگ جهانی اول پرداخته است.