1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکرد سفرنامه های خارجی عهد قاجار نسبت به خلیج فارس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
خلیج فارس، قاجار، سفرنامه های خارجی، انگلیس، روسیه و فرانسه، آلمان و آمریکا.
سال 1396
مجله تاريخ روابط خارجي
شناسه DOI
پژوهشگران عبداله متولی

چکیده

نقش خلیج فارس در تعاملات جهانی در گستره تاریخ باعث شد تا همیشه به عنوان یک نقطه کانونی توجه قدرت های فرامنطقه ای را به خود جلب نماید. از زمانی که بیگانگان برای وصول به مقاصد مختلف خود راهی شرق شدند یکی از مناطقی که به صورت جدی مورد توجه و تمرکز آنان قرارگرفت خلیج فارس بود. سفرنامه نویسان بعنوان پیشروان عرصه های اکتشافی نقش مهمی در شناخت و معرفی ویژگی های ایران و همچنین اهمیت و جایگاه خلیج فارس داشتند. در گذر از عصر صفویه به دوره قاجاریه به واسطه سرعت گرفتن تحولات غرب بر تعداد و گستره مطالعات این عناصر افزوده شد. آنچه در این نوشتار دنبال خواهد شد بررسی کمی و در عین حال کیفی میزان و نوع تمرکز کسانی است که در دوره قاجار از ایران دیدن کرده و در این زمینه اطلاعاتی از خود برجای گذاشته اند. بدیهی است چگونگی تمرکز و یا دلایل بی توجهی این افراد به موضوع خلیج فارس از نکات مورد بررسی خواهد بود. بنابراین، سوال عمده این پژوهش این گونه ارایه می شود که سفرنامه های خارجی دوره قاجار، مسایل مربوط به خلیج فارس را چگونه پوشش داده اند؟