1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عناصر هویت ملی در تاریخ های محلی دوران صفویه تا پایان قاجار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هویت، تاریخ محلی، صفویه، قاجار
سال 1395
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)

چکیده

هویت ملی یکی از عناصر اصلی در جهت همگرائی ملی در ایران محسوب می شود. به نظر می رسد انعکاس عناصر شکل دهنده به هویت ملی در تاریخ های عمومی به شکل بارزی مشهود باشد. اما در تاریخ های محلی این نکته جای تحقیق و جستجوی بیشتری دارد. این نوشتار در پی دریافت میزان انعکاس عناصر هویت بخش ایرانی در تاریخ های محلی دوره صفویه تا آغاز قاجاریه می باشد.