1403/03/30
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاریخی و اجتماعی مسایل آب در حوضه ی آبریز قمرود
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آب، قمرود، بحران آب
سال 1395
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)

چکیده

آب ضمن جایگاه ارزشی خاصی که در ادیان الهی داشته نقش بسیار اساسی در ابعاد مختلف زندگی بشر دارد در حالی که همه جوامع به دنبال توسعه و پیشرفت هستند صاحب نظران معتقدند که بدون توجه به تامین منابع آب و تامین آن هیچ توسعه ای پایدار نخواهد بود...