1403/03/30
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
فتوا و کارکردهای سیاسی آن در دوره قاجاری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
قاجاریه فتوا، علما استعما
سال 1396
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)

چکیده

این تحقیق بر آن است تامسیر تاریخی دینی و سیاسی فتوا را در نگاه علمای دینی دوره قاجاریه تبیین نماید. با توجه به بافت مذهبی جامعه ایران و پیوند آن با فتوا و نقش آن در معادلات سیاسی هماره به عنوان عاملی حرکت بخش پامدها و نتایج شگفت آوری را رقم زده است.