1403/03/30
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1396/05/30 11:18:9 ق.ظ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آب، بحران آب، قمرود، کشاورزی
سال 1395
پژوهشگران عبداله متولی(استاد راهنما)

چکیده

اب جایگاه ارزشیخاصی در ادیان الهی دارد همچنین نقش بسیار مهمی در ابعاد مختلف زندگی بشر دارد. در حالی که همه جوامع در حال توسعه و پیشرفت هستند صاحب نظران معتقدند که بدون توجه به منابع آب و تامین آن هیچ توسعه ای پایدار نخواهد ماند....