1403/04/05
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نگرشی بر شاخصه های فکری _ اجرایی میرزا کوچک خان و شیخ محمد خیابانی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله تاريخ اسلام و ايران
شناسه DOI
پژوهشگران عبداله متولی

چکیده

ثبت نشده‌است!