1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکردهای عمده شاه عباس در مناسبات با هند (بر پایه مکاتبات متبادله)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
مجله تاريخ روابط خارجي
شناسه DOI
پژوهشگران عبداله متولی

چکیده

ثبت نشده‌است!