1403/03/29
عبداله متولی

عبداله متولی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شالوده های شهری و مناسبات قدرت از فروپاشی افشاریه تا مرگ کریم خان زند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
مجله پژوهش هاي علوم تاريخي
شناسه DOI
پژوهشگران عبداله متولی

چکیده

ثبت نشده‌است!