1402/12/02
مهدی صالحی جیریایی

مهدی صالحی جیریایی

مرتبه علمی: نا مشخص
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده:
نشانی: دانشگاه اراک-معاونت پژوهش و فناوری
تلفن: 32622024

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه اراک ، ایران (1389 - 1391)
    عنوان رساله: بررسی جامعه شناختی همزیستی دین و مدرنیته
بیشتر

علایق پژوهشی

  • جامعه شناسی انقلاب
  • جامعه شناسی مدرنیته
  • جامعه شناسی دین
  • جامعه شناسی سیاسی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • رئیس گروه حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی دانشگاه اراک (1402 - ادامه دارد)
  • کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه اراک (1400 - ادامه دارد)
بیشتر