1403/04/05
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی مولفه های محیط یادگیری مبتنی بر فناوری سیار به منظور اجرای کلاس معکوس اثربخش: یک مطالعه سنتزپژوهی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
محیط یادگیری فناوری سیار تلفن همراه یادگیری سیار کلاس معکوس اثربخش
سال 1401
مجله تدریس پژوهی
شناسه DOI
پژوهشگران رحیم مرادی ، ملیحه مرجانی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های محیط یادگیری مبتنی بر فناوری سیار به‌منظور اجرای کلاس معکوس اثربخش: یک مطالعه سنتزپژوهی بود. رویکرد پژوهش ،کیفی و از نوع سنتز پژوهی بود. جامعه آماری کلیه آثار منتشر شده در این حوزه بود که در جستجوی اولیه 179 منبع شناسایی شد. به‌منظور دسترسی به پیشینه و جمع‌آوری منابع نظری متناسب با هدف پژوهش از پایگاه‌های داخلی مگ­ایران، نورمگز، سیویلیکا، پژوهشگاه علوم انسانی، ایران نمایه و پایگاه‌های خارجی اسکوپوس، ساینس دایرکت، پروکوئست، اریک، اشپرینگر و گوگل اسکالر در بازه زمانی 1393 تا 1401 برای اسناد فارسی و برای اسناد انگلیسی، بازه زمانی، 2013 تا 2022 استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی و تحلیل تماتیک استفاده شد. یافته‌های پژوهشی در ۴ بعد مضامین، مقولات و مقولات هسته‌ای (اصلی) طبقه‌بندی و تحلیل شدند. نتیجه تحقیق نشان داد در محیط‌های یادگیری فناوری سیار برای اجرای کلاس معکوس اثربخش باید مؤلفه‌های محتوای آموزش، روش‌های یادگیری، اشتراک‌گذاری، تولید محتوا، اهداف آموزشی، ارزیابی یادگیرنده محور و انتقال آموزش به خارج از کلاس، سیار بودن و پشتیبانی فناورانه را در نظر داشت.