1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
غنی‌سازی محیط‌های یادگیری سیار با تلفیق انیمیشن و تاثیر آن بر یادگیری مهارت‌های پایه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در نظام آموزش رسمی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
محیط یادگیری سیار ، آموزش، انیمیشن، تصاویر متحرک، دانش‌آموزان اول ابتدایی
سال 1401
پژوهشگران رحیم مرادی

چکیده

در هزاره سوم با تغییرات پیچیده ای که در سطح زندگی بشر رخ داده است آموزش نیز دچار تحولاتی شده است. پیشرفت تکنولوژی و تمایلات و توانایی های دانش‌آموزان نوع دیگری از آموزش را می طلبد. تلفیق آموزش سیار و انیمیشن ها به دلیل در دسترس بودن در هر زمان و هر مکان می تواند یکی از این انواع آموزش ها باشد که در یادگیری دانش آموزان تاثیر بسیار دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف مروری بر پژوهش‎های انجام شده در مورد غنی‌سازی محیط‌های یادگیری سیار با تلفیق انیمیشن و تاثیر آن بر یادگیری مهارت‌های پایه دانش آموزان پایه اول ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش بصورت مروری و بررسی اسناد بود. به این صورت که ابتدا به صورت مرور روایتی برای جمع آوری داده‎ها از پایگاه های داده ای علمی و موتورهای جست و جو نظیر Science Direct ،Eric ProQuest،Scholar Google برای یافتن متون منتشر شده از ابتدای سال 2000 تا سال 2020 استفاده شد. کلیدواژه های جستجو شامل آموزش سیار، انیمیشن، یادگیری سیار بودند. در مجموع 30 مقاله یافت شد که پس از حذف مقالات فاقد معیارهای ورود، تعداد 18 مقاله مرتبط با موضوع، در مرور باقی ماند و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تلفیق انیمیشن در آموزش سیار دارای قابلیت هایی چون یادگیری مفاهیم، یادگیری شناختی، اثربخشی تدریس می باشند. همچنین انیمیشن‌ها تاثیر مثبت بر انتقال مفاهیم، انگیزه درونی و بعد عاطفی دانش آموزان دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان در شرایط استفاده از عوامل متحرک مانند انیمیشن درک بهتری از دانش‌آموزان در شرایط یادگیری با عوامل ایستا دارند.