1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی نقش کارکردی رسانه‌های اجتماعی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشگاهیان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
رسانه، رسانه‌های اجتماعی، الگوی کارکردی رسانه‌ها، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.
سال 1401
پژوهشگران مرتضی فاضلی ، رحیم مرادی

چکیده

رسانه به عنوان ابزاری برای روشن سازی افکار، ایجاد فضایی برای برخورد سالم و سازنده دیدگاه ها و اطلاع‌رسانی مناسب، از مهم ترین عوامل توسعه و از نشانه های پویایی و تحرک جامعه ها در دنیای کنونی محسوب می‌شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی نقش کارکردی رسانه‌های اجتماعی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشگاهیان انجام شده است. روش پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری از کتب، پایان نامه ها، مقالات و اسناد مرتبط با موضوع است. یافته ها حاکی از آن است که فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان فرهنگی پویا و جهادی که ریشه در فرهنگ عاشورا دارد؛ عامل رشد و پیشرفت جامعه به سوی پیروزی است و رسانه های اجتماعی در اشاعه آن می تواند نقش مهم و کلیدی ایفا نماید. رسانه‌های اجتماعی با توجه به ماهیتی که دارند می‌توانند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشگاهیان بسیار کارآمد باشند. از طرفی می‌توان گفت که بدلیل نقش مهم رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی، می‌توان از الگوی کارکردی رسانه‌ها در قالب نقش فرهنگ سازی، نقش انگاره‌سازی، نقش تعاملی و نقش کنترلی رسانه‌ها استفاده کرد. همچنین می‌توان از از رویکرد اقناعی و برجسته سازی با هدف گفتمان‌سازی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین دانشگاهیان استفاده کرد.