1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش راهبردهای مطالعه بر میزان خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آموزش راهبردهای مطالعه، خودکارآمدی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی
سال 1401
مجله دوماهنامه علمي- پژوهشي راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا طاهری ، رحیم مرادی

چکیده

مقدمه: داشتن مهارت های مناسب و صحیح مطالعه، گامی اساسی برای مداخلات آموزشی بخصوص در حوزه علوم پزشکی است پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای مطالعه بر میزان خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی انجام شد.