1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
راهنمای سواد آموزی اثربخش (ویژه دوره ابتدایی) جلد دوم
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
راهنمای سواد آموزی اثربخش (ویژه دوره ابتدایی) جلد دوم
سال 1401
پژوهشگران اسماعیل زارعی زوارکی ، رحیم مرادی ، مرتضی بختیاروند ، محمدتقی زائری

چکیده

راهنمای سواد آموزی اثربخش (ویژه دوره ابتدایی) جلد دوم