1403/04/05
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی همخوانی عملکرد مدارس هیات امنایی استان البرز در تحقق اهداف آموزشی دوره اول متوسطه با فلسفه ی وجودی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
عملکرد مدارس هیات امنایی، اهداف آموزشی، دوره اول متوسطه، فلسفه ی وجودی، استان البرز.
سال 1400
پژوهشگران امیر خسروی ، رحیم مرادی

چکیده

بررسی همخوانی عملکرد مدارس هیات امنایی استان البرز در تحقق اهداف آموزشی دوره اول متوسطه با فلسفه ی وجودی