1403/03/27
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اسلحه تزریق سرنگ بی هوشی
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
سرنگ بی هوشی
سال 1388
پژوهشگران مرتضی نادری

چکیده

سرنگ بی هوشی