1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تست کیت تعیین سریع بقایای سموم
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
تست کیت، بقایای سموم
سال 1388
پژوهشگران مرتضی نادری ، منصوره خلعت بری

چکیده

تست کیت