1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کلید شناسایی بی مهرگان نهرها و رودخانه ها
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
کلید شناسایی بی مهرگان نهرها و رودخانه ها
سال 1379
پژوهشگران نصرالله محبوبی صوفیانی ، مرتضی نادری

چکیده

کلید شناسایی بی مهرگان نهرها و رودخانه ها