1403/03/26
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی
سال 1392
پژوهشگران مرتضی نادری ، منصوره خلعت بری

چکیده

مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی