1403/03/26
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
زیست شناسی حفاظت
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
زیست شناسی حفاظت
سال 1392
پژوهشگران مرتضی نادری ، شیرین آقانجفی زاده ، منصوره خلعت بری

چکیده

زیست شناسی حفاظت