1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ریخت سنجی هندسی بال برای تعیین تنوع در جمعیت های زنبورعسل (Apis mellifera meda) در شمال غرب ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
صفات ریخت شناسی تنوع زیستی بال زنبور عسل ایران
سال 1397
مجله مجله پژوهش هاي جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران سمیرا بوالحسنی ، حسن رجبی مهام ، مرتضی نادری

چکیده

شناسایی و مطالعه تنوع موجود در جمعیت های زنبور عسل یکی از اهداف مهم در اصلاح نژاد زنبور عسل محسوب می شود. این پژوهش به منظور مقایسه ی ویژگی ریخت شناسی جمعیت های زنبورعسل ایرانی در مناطقی از شمال غرب و غرب کشور با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی به اجرا درآمد. برای این منظور زنبورهای کارگر از 111 کلنی متعلق به چهار استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و همدان نمونه برداری شد. از بال جلویی زنبورهای عسل به شیوۀ استاندارد عکس برداری شد و روی تصاویر دوبعدی حاصل به منظور استخراج داده های شکل بال، با روش ریخت سنجی تعداد 19 لندمارک تعریف و رقومی شد. داده های لندمارک پس از آنالیز پروکراست با استفاده از روش های آماری چندمتغیره ی PCA، CVA و CDA و آنالیز خوشه ای تحلیل گردیدند. نتایج به دست آمده نشان داد که جمعیت های زنبور عسل در امتداد آذربایجان شرقی به سمت آذربایجان غربی تفاوت های معنی-داری را با توجه به تغییرات ایجاد شده در اقلیم و توپوگرافی نشان می دهند. هم چنین آنالیز تحلیل خوشه ای نشان داد که جمعیت استان اردبیل و همدان کم ترین تفاوت و جمعیت استان های آذربایجان شرقی و غربی بیشترین تفاوت را از نظر شکل ظاهری باهم دارند.