1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه الگوی گزینش خرد زیستگاهی طعمه و طعمه خوار (مطالعه موردی گربه شنی در سیستان و بلوچستان)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
طعمه و طعمه خوار، فعالیت شبانه، استفاده از زیستگاه، تراکم طعمه، گربه شنی
سال 1396
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران غفاری پور سمیرا ، مرتضی نادری ، برهان ریاضی ، حمیدرضا رضایی

چکیده

در طی دوسال پایش و مطالعه ویژگی های زیستگاهی گربه شنی در منطقه بزمان، استان سیستان و بلوچستان، در پلات هایی دایره ای به شعاع 50 متر، اقدام به برآورد تراکم نسبی جوندگان از طریق صید در تله های زنده گیر و هم چنین ثبت نرخ برخورد با جوندگان با استفاده از پرژکتور شده و نتایج با پلات های جفت (عدم حضور یا فعالیت گربه شنی) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل واریانس و هم چنین آزمون پارامتریک تی جفتی حاکی از تفاوت معنی دار بین میزان تراکم جوندگان در پلات های حضور و عدم حضور طعمه خوار می باشد (05/0>p ، 56/41=t).. این بررسی نشان می دهد افراد گونه های طعمه کاملاً گزینش خرد زیستگاهی طعمه خوار را تحت تاثیر قرار می دهند اما گزینش در مقیاس کلان زیستگاهی نمی تواند تحت تاثیر این متغیر باشد. فعالیت گونه در مقیاس کلان همانند گستره خانگی و توزیع گونه بیش تر تحت تاثیر متغیرهای توپوگرافیک و فاصله ای می باشد که به نوعی بر پناه به عنوان یکی دیگر از عوامل بهزیستی گونه-های حیات وحش تاکید می نماید.