1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
برخی ویژگیهای زیستی کلونی زادآور کاکایی مدیترانه ای در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کاکایی مدیترانه ای، زادآوری، سد شهیدکاظمی، ایران
سال 1395
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی نادری ، محمد احمدی ، مستوره دارابی

چکیده

در این پژوهش، برای اولین بار در کشور کلونی زادآور کاکایی مدیترانه ای در سد شهید کاظمی بوکان، در استان آذربایجان غربی به ثبت رسید. این کلونی در سالهای 1392 و 1393 در جزیره سیدآباد مورد مطالعه و پایش قرار گرفت. در جزیره مذکور کلونی های متعلق به انواع پرندگان شامل کاکایی سرسیاه و کاکایی ارمنی نیز زادآوری می نمایند. طی پژوهش صورت گرفته، تعداد 100 آشیانه کاکایی مدیترانه ای در دو فصل زادآوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی حاکی از آن بود که به طور متوسط در هر آشیانه سه تخم قرار دارد. در زمان تفریخ، وزن متوسط جوجه ها 27 گرم (64/1=SD) می باشد که تا قبل از پرواز به 358 گرم (50/23=SD) می رسد. ثبت این کلونی زادآور در شمال غرب کشور حاکی از گسترش گستره زادآوری گونه نسبت به گذشته می باشد. مقایسه تفاوت در ارتفاع محل آشیانه های کاکایی مدیترانه ای با کلونی زاداور پرستوی معمولی با آزمون ناپارامتریک من وایتنی یو حاکی از تفاوت معنادار در تاثیر این متغیر بود به طوری که پرستوی معمولی نقاط مرتفع تری را برای ساخت آشیانه زادآوری انتخاب نموده است.