1403/03/27
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آمایش و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
EIA
سال 1394
پژوهشگران مرتضی نادری

چکیده

گتاب دارای چکیده نیست بلکه مقدمه مولف و ناشر دارد