1403/03/27
مرتضی حسنی نسب

مرتضی حسنی نسب

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8311-8658
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه معارف اسلامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سبک رهبری فرماندهان نظامی براساس قرآن کریم و سیره نبوی (ص)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فرماندهی نظامی، قیادت، صفات فرمانده، فرمانده اسلامی، فرماندهی پیامبر، فرماندهی در قرآن
سال 1396
پژوهشگران محسن حسنی نسب ، مرتضی حسنی نسب ، فرشاد کیانی

چکیده

قیادت و رهبری ضرورتی اجتماعی است که ناگزیر از وجود آن برای حیات بشری هستیم. اسلام نیز توجه بسیاری به رهبری دارد؛ چنانچه به هر مجموعه ای هرچند کوچک هم اجازه نمی دهد بدون رهبر باشد. در حیطه نظامی نیز رهبری و فرماندهی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در جنگ، هر ارتش به کسی احتیاج دارد که به رهبری گروه ها بپردازد و ارتباط را حفظ نموده و راه را روشن نماید و تعهدات و التزامات دو طرفه را بیان کرده و رعایت نماید. در این مقاله با بررسی آیاتی از قرآن کریم و مواردی از گفتار و رفتار پیامبر اعظم (ص) شاخصه های فرمانده مناسب از دیدگاه اسلام بیان شده است. صفاتی مانند صفاتی مانند صبر، دوراندیشی، علم و علم آموزی ازجمله صفات فرمانده مناسب است. همچنین چگونگی انتخاب فرمانده، ارتباط بین رهبر و سرباز و همچنین روش های تعامل فرمانده با افراد زیردست ازجمله مواردی است که در اسلام به آن تأکید شده است و می توان با دقت در قرآن کریم و سیره پیامبر اعظم (ص) شاخصه های آن را بیان کرد.