1403/03/27
مرتضی حسنی نسب

مرتضی حسنی نسب

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8311-8658
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه معارف اسلامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین مدل اخلاقی امام علی(ع) در مواجهه با فقر
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
امام علی، اخلاق فقر، مواجهه با فقر، مدل اخلاقی مطلوب.
سال 1399
پژوهشگران مرتضی حسنی نسب

چکیده

یکی از مسائل مهم جوامع بشر در طول تاریخ، فقر و نحوه مواجهه با آن است. رویکرد بزرگان دین در برخورد با این مسئله و معضل اجتماعی بسیار مهم است. امام علی(ع)، اولین امام شیعیان، درخصوص اخلاق مواجهه با فقر مطالب ارزنده ای را بیان داشته است. پژوهشگر در تحقیق خود سعی دارد با روش کتابخانه ای و جستجو در کتاب ها و منابع مرتبط با امام علی(ع)، براساس سیره و گفتار آن حضرت، مدل اخلاقی مطلوب ایشان را در زمینه مواجهه با فقر به دست آورد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است که مدل اخلاقی مواجهه با فقر از دیدگاه امام علی(ع) چیست؟ نتیجه این پژوهش آن است که امام علی(ع) در کنار ناپسنددانستن فقر و زهد، از تمام مسلمانان و انسان ها می خواهد با نگاه درست به دنیا و پیروی از الگوی معرفی شده از سوی ایشان، سعی کنند تا دچار فقر نشوند و در صورت فقیر شدن، با تلاش و برنامه ریزی صحیح، هرچه سریع تر از فقر رهایی یابند و رزق خود را توسعه بخشند.