1403/03/27
مرتضی حسنی نسب

مرتضی حسنی نسب

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8311-8658
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه معارف اسلامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکرد علامه طباطبایی به تمدن مطلوب از دیدگاه قرآن و اسلام
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، تمدن، قرآن، اسلام
سال 1395
پژوهشگران مرتضی حسنی نسب ، محسن حسنی نسب

چکیده

تمدن اسلامی یکی از تمدن های موجود جهان است که توانست در1400 سال گذشته بسیاری از مردمان بدوی را به تمدن برساند و پس از آن مسلمانان توانستند با به کارگیری از تمدن های گذشته مانند تمدن ایران، یونان و روم، دانش های گوناگون را پرورش دهند و هنگامی که اروپا در قرون وسطی و وحشی گری بسر می برد، با تکیه بر دانش اندوزی و دانایی، تمدنی را بسازند که انگیزاننده پیشرفت جامعه شده است. سؤالی که وجود دارد این است که علامه طباطبایی به عنوان یکی از بزرگ ترین مفسران و دانشمندان سده اخیر جامعه اسلامی، چه رویکردی به تمدن مطلوب از دیدگاه قرآن و اسلام داشته است؟ نویسندگان در این تحقیق درصدد یافتن پاسخی برای این پرسش با بررسی آثار نوشته شده ایشان به ویژه تفسیر المیزان و بررسی تمدن مطلوب از دیدگاه اسلام و قرآن هستند. روش تحقیق، شناسایی آیات تمدنی و پس از آن، بررسی تفسیر المیزان ذیل آیات است. بررسی سخنان علامه طباطبایی نشان می دهد اسلام در کنار عناصر معنوی و اخروی مانند خود دین و توحید، به عناصر دنیوی مانند عناصر مادی، علم، قوانین برآمده از دین، سیاست و ... نیز توجه داشته است.