1403/02/04
محسن ذوالفقاری

محسن ذوالفقاری

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8823-1588
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کارکردهای تکرار در القاء مضامین اخلاقی وتعلیمی (مطالعه موردی شعر شفیعی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اشعار تعلیمی، شفیعی کدکنی، تکرار و کارکردها
سال 1396
مجله ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)
شناسه DOI
پژوهشگران محسن ذوالفقاری

چکیده

مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه تکرار در زیبایی شناسی و موسیقی شعر ، به تحلیل کارکرهای تعلیمی شعر شفیعی می پردازد.