1403/01/27
محمد سلیمان نژاد

محمد سلیمان نژاد

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0617-8689
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701740031
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبه از آغازین سطوح انرژی پتانسیل بین مولکولی مولکول های خطی وگازهای نجیب
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1395
پژوهشگران محمد سلیمان نژاد

چکیده

ثبت نشده‌است!