1403/02/04
محمد سلیمان نژاد

محمد سلیمان نژاد

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0617-8689
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6701740031
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر متقابل تجمع و ضد تجمع بین پیوندهای هیدروژنی و هالوژنی در کمپلکس های سه تائی (X=Cl,Br)HCCX, HCN(HNC)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران محمد سلیمان نژاد

چکیده

ثبت نشده‌است!