1403/01/25
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل حساسیت پارامترهای کلیدی و استفاده از امواج صوتی در بهبود کیفیت تراشکاری از طریق فناوری MQL در تراشیدن فولاد SCM440
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
فناوری MQL، تحلیل حساسیت، کیفیت تراشکاری، فولاد SCM440، سیگنال امواج صوتی
سال 1402
پژوهشگران آرین عسگری ، سارا خسروبگی ، محمد خلیلی

چکیده

فولاد SCM440 به دلیل ویژگی‌های قابل‌توجه بسیار، در صنعت به طور گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد. بااین‌وجود، این فولاد موجب ایجاد مشکلاتی از جمله ارتعاش و سایش می‌شود. به دنبال راه‌حل جایگزین با هزینه کمتر، فناوری کمینه میزان روان‌سازی (MQL) به‌عنوان مؤثرترین روش جایگزین مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این راستا، سیگنال‌های امواج صوتی و ارتعاشات در نظارت بر فرسایش ابزار و زبری سطح مؤثر هستند. همچنین، عوامل نامطلوب در حین ماشین‌کاری به‌عنوان پارامتر در بررسی رفتار فرایند می‌توانند مورداستفاده قرار گیرند. بررسی پارامترهای مختلف با استناد به معادله رگرسیون، موجب فراهم‌شدن شرایطی جهت شناسایی ایرادات و نقاط ضعف در فرایند ماشین‌کاری می‌شود. از پارامترهای مؤثر جهت بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فرایند تولید می‌توان استفاده کرد. نتایج تحلیل حساسیت انجام شده نشان دادند که نرخ تغذیه به‌عنوان پارامتر حساس در میزان زبری سطح و عمق برش به‌عنوان پارامتر حساس در میزان سایش لبه شناخته می‌شوند و بیشترین تأثیر را در کیفیت ماشین‌کاری دارند.