1403/01/25
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی برج خنک کننده خشک با مکش طبیعی و ارائه یک طرح مناسب به منظور کاهش تأثیر وزش باد بر کارایی آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
برج خنک کننده خشک، دیوار بادشکن، وزش باد، هلر، بهبود عملکرد
سال 1401
پژوهشگران عاطفه صفائی تبار(دانشجو)، محمد خلیلی(استاد راهنما)

چکیده

نیروگاه ها یکی از بخش های قابل توجه صنعت هر کشور به شمار می آیند. یکی از پرکاربردترین انواع برج های خنک کننده، برج خنک کننده خشک با مکش طبیعی (برج هلر) است که بیشتر در مناطقی به کار برده می شود که با مشکل کمبود آب مواجه هستند. شرایط محیطی مانند وزش باد عملکرد برج های خنک کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش شبیه سازی برج خنک کننده خشک با مکش طبیعی و ارائه طرحی برای بهبود عملکرد برج است. در کار حاضر از یک مدل عددی سه بعدی با روش دینامیک سیالات محاسباتی، برای بررسی جریان هوا در داخل و محیط اطراف برج خنک کننده نیروگاه شازند و میزان حرارت دفع شده از برج استفاده شده است. در این مطالعه برج خنک کننده با ارائه راهکارهایی جهت کاهش تأثیر وزش باد، از جمله استفاده از 4 و 8 دیوار بادشکن خارجی، تزریق دود و دیوار بادشکن دوار باله دار شبیه سازی شده است. طبق بررسی های انجام شده بیشترین تأثیر در بهبود کارایی برج خنک کننده به ترتیب متعلق به دیوار بادشکن دوار باله دار، تزریق دود، 8 دیوار بادشکن خارجی و در نهایت 4 دیوار بادشکن خارجی است. استفاده از این راهکارها منجر به بهبود بازده خنک کاری برج هلر در تمام سرعت های وزش باد می شود.