1403/01/26
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر مکان و آرایش قرارگیری کانال های داخلی میانبر بر راندمان لوله های حرارتی نوسانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
لوله حرارتی، کانال درونی میانبر، شیر مغناطیسی، مقاومت حرارتی، درصد پرشدگی
سال 1401
پژوهشگران محمد خلیلی(استاد راهنما)، محمد بهشاد شفیعی(استاد مشاور)، محسن ابراهیمی(دانشجو)

چکیده

لوله های حرارتی ابزارهایی بسیار پرکاربرد در صنعت می باشند که به سبب بالا بودن ضریب انتقال حرارت از آن ها به عنوان ابررسانا نیز یاد می شود. از طرفی به دلیل ویژگی های خاص نظیر ساختار ساده، ضریب انتقال حرارت بالا، پایین بودن هزینه تعمیر و نگه داری و غیره، همواره مورد توجه بوده و تلاش های زیادی به منظور بهبود عملکرد آن ها انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش دستیابی به یک مدل بهینه لوله حرارتی نوسانی با استفاده از ارزیابی و شناخت ویژگی های موثر کانال های درونی میانبر بین شاخه های اصلی لوله حرارتی می باشد. بدین منظور نمونه ای از لوله حرارتی نوسانی صفحه ای طراحی شد؛ این لوله حرارتی دارای 54 کانال درونی میانبر بوده که به وسیله شیرهای مغناطیسی طراحی شده روی هرکدام کنترل می شوند. لوله حرارتی ساخته شده درواقع وسیله ای برای آزمایش و ارزیابی تاثیر تعداد و آرایش کانال های درونی میانبر بر راندمان لوله حرارتی نوسانی می باشد. به منظور انجام آزمایش های مربوطه از اتانول به عنوان سیال عامل و در درصدهای پرشدگی 30، 45 و 60 استفاده شد. جمع آوری داده ها و ارزیابی نتایج حاکی از عملکرد مناسب کانال های درونی میانبر در کاهش مقاومت حرارتی بوده است و همچنین مشخص شد حضور این کانال ها در بخش کندانسور بیشترین تاثیر را از طریق ایجاد مسیرهای میانبر مناسب برای بازگشت سیال چگالش یافته و از بین بردن تنش بین مایع و بخار، فراهم آورده است. با انجام آزمایش ها در شرایط مرزی گوناگون و ایجاد آرایش های مختلف کانال های درونی، طیف گسترده ای از عملکرد لوله حرارتی بر اساس مقاومت حرارتی حاصل آمد، تا جایی که در بهترین آرایش مقاومت حرارتی به میزان %66 کاهش یافت که نشان از اهمیت موضوع مورد بحث و تاثیر بسزای کانال های درونی میانبر در بحث بهینه سازی می باشد.